Klawesy 

Klawesy -  kubański instrument muzyczny składający się z pary drewnianych kołków równej długości (15-25 cm)

Menu